Posts

Showing posts from July, 2009

Book: The One True God - Paul Washer | Languages: English / Chinese / Spanish

Image
The One True God - Chinese


The One True God - Spanish (El Único Dios Verdadero)


Also download from HeartCry Resources.
Translations provided by HeartCry Missionary Society.

O conversatie cu Paul Washer - A Conversation with Paul Washer (Romanian subtitles) - Part 1

O conversatie cu Paul Washer
Paul Washer prezinta marturia personala, apoi vorbeste despre trezire si roadele ei.

A conversation with Paul Washer - Part 1
Paul Washer presents his testimony, then he speaks about revival and its fruits.


Watch it on bcTa YouTube Channel

Translation and Subtitles by The Biblical Christian Translators Association
Translation: Haniela Hardut / hanielutza@yahoo.com
Timecoding: Andre Saharig / www.gftl.org
Subtitles: David Franco / www.jesus24x7.org

Soli Deo Gloria

Szokujące Przesłanie Dla Młodzieży - The Shocking Youth Message - Paul Washer (Polish subtitles) - Short video

Szokujące Przesłanie Dla Młodzieży
Paul Washer rozprawia się ze współczesną interpretacją fragmentu z Ew. wg Mateusza 7:13-27, podkreślając, że nie tylko brama jest ciasna, ale również droga jest wąska, która prowadzi do żywota.

The Shocking Youth Message (Short video)
Paul Washer deals with the contemporary interpretation of the fragment from Matthew 7:13-27 by emphasizing that not only the gate is small but also the way is narrow that leads to life.


Watch it on bcTa YouTube Channel

Subtitles by The Biblical Christian Translators Association
Translation: Miroslaw Lewandowski / www.heartcrymissionary.com
Proofreading: Aleksandra Górniak / olusia_gk@wp.pl
Timecoding: Andre Saharig / www.gftl.org
Subtitle integration: David Franco / www.jesus24x7.org

Soli Deo Gloria